- Richt- & verbindsessie

"Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe."

Waarom

De cruciale eerste stap tijdens een ontwikkelingstraject is het definiëren van de kernrichting en het verbinden van die richting met de mensen in de organisatie. We beginnen altijd met deze richt- & verbindsessie.

De kernrichting omvat de WHY, HOW en WHAT en geeft inzicht in de écht onderscheidende kernwaarden van de organisatie. De essentie die als fundament dient voor alles wat een organisatie en haar mensen stuurt en ondersteunt in haar dagelijks denken en handelen.

Vervolgens is het van de belang dat de mensen in de organisatie zich met die kernrichting kunnen identificeren. Dat ze zich verbonden voelen met de organisatie en onderdeel uit gaan maken van de beweging die de kernrichting in gang zet. De verbindsessies helpen om de kernrichting te koppelen aan de leidinggevenden en professionals, zodat zij in de dagelijkse praktijk de vertaling kunnen maken van strategie naar gedrag.

Winst

Het zijn niet de kwantitatieve doelen alleen die een bedrijf succesvol maken. Het is vooral de manier waarop een organisatie zich onderscheidt, waardoor doelen en ambities worden omgezet in resultaat. Een heldere kernrichting fungeert als ruggengraat die de houding bepaalt en steun biedt bij elke stap die de organisatie zet. Een krachtige leidraad die richting geeft aan de manier waarop de organisatie omgaat met haar medewerkers, klanten, business partners en leveranciers.

Werkwijze

De richt- & verbindsessies ontwikkelen we altijd op maat en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Wil je weten of een richt- & verbindsessie bij FYNCH iets voor jou is? Neem gerust contact met ons op!