Separator

Persbericht - Telegraaf

"Werkgevers, vakbonden en deskundigen luiden noodklok!"

Noodklok werkgevers en vakbonden
Alarm om veel te veel stress op werkvloer

AMSTERDAM - 25-09-2018 - Werknemers krijgen er zoveel taken bij op de werkvloer dat ze het niet meer kunnen bijbenen. De toegenomen werkdruk leidt al jaren tot meer uitval en ziekteverzuim.

Werkgevers, vakbonden en deskundigen luiden de noodklok en constateren dat de werkdruk sinds 2013 fors is toegenomen. Uit cijfers van onderzoekbureau TNO blijkt dat ongeveer 16% van de werknemers in ons land last heeft van burn-outklachten als gevolg van een te hoge werkdruk. Het gemiddelde verzuim ligt op jaarbasis op zeven dagen.

Voor vakbonden en werkgevers vormt werkdruk een van de belangrijkste thema’s tijdens de verschillende cao-onderhandelingen. In de logistiek zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt om meer mensen aan te nemen, terwijl er in het onderwijs onderzoek wordt gedaan naar de mechanismen die hoge werkdruk veroorzaken. De particuliere beveiligers wisten vorige week na maandenlang actievoeren een kortere werkweek af te dwingen en voor het personeel in de academische ziekenhuizen staat dit probleem ook hoog op de agenda.

Volgens FNV zijn er dit jaar in 82 van de in totaal 136 cao’s die de vakbond heeft afgesloten afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen.

In nog eens 51 cao’s wordt onderzoek gedaan waar de problemen vandaan komen.

Werkgevers, vakbonden en deskundigen luiden noodklok
Werkdruk neemt toe

Werknemers in verschillende sectoren hebben te maken met een veel te hoge werkdruk. Het robleem is zo groot, dat het voor werkgevers en vakbonden op de looneis na de hoogste prioriteit heeft aan de cao-tafels.

Sinds 2013 is het aantal burn-outklachten en daarmee het verzuim flink gestegen, constateert onderzoeksbureau TNO. Ongeveer 16% van de werknemers in ons land heeft last van burn-outklachten als gevolg van de hoge werkdruk. Het gemiddelde verzuim ligt op jaarbasis op zeven dagen.

Burn-outklachten
„Er is dus wel degelijk iets aan de hand”, zegt TNO-onderzoeker Irene Houtman. „Als we kijken naar de burn-outklachten, zien we sinds 2013 een stijging. En vanaf 2016 lijkt er zelfs sprake van een versnelling. Het verzuim stijgt mee, er is sprake van een consistent beeld.”

Volgens Houtman hebben werknemers steeds minder regelmogelijkheden. „Allerlei systemen en activiteiten zijn gereguleerd en geautomatiseerd. Werknemers krijgen steeds minder ruimte van hun werkgever als het bijvoorbeeld gaat om diensten en roosters.
Bovendien neemt de vergrijzing toe. Oudere werknemers kunnen minder goed tegen onregelmatige diensten, terwijl de jongeren dat weer moeten opvangen”, aldus Houtman.

Of het nou politieagenten, verpleegkundigen of metaalwerkers zijn: de klachten over de hoge werkdruk komen in bijna alle sectoren voor. Voor vakbond FNV is het terugdringen van de werkdruk een van de belangrijkste prioriteiten tijdens de komende cao-onderhandelingen. „We horen steeds vaker van onze leden dat de werkdruk te hoog is. Dat is zowel in de publieke als de marktsector het geval. Dit probleem is dus echt van deze tijd”, zegt een woordvoerder.

Optelsom
Volgens de FNV zijn er een aantal redenen dat werkenden het vaak niet meer kunnen bijbenen: de toegenomen flexibilisering op de arbeidsmarkt, het gevoel continu bereikbaar te moeten zijn, de digitalisering en de forse bezuinigingen op arbeidskrachten tijdens de economische crisis. „Door de flexibilisering wordt vaak gebruik gemaakt van oproepkrachten. Zij weten pas kort van tevoren wanneer ze moeten werken en kunnen dat moeilijk combineren met hun privésituatie. Bovendien wordt hetzelfde werk met minder mensen gedaan. Uiteindelijk is het een optelsom.”

Werkgevers en vakbonden maken de afgelopen jaren tijdens cao-onderhandelingen steeds vaker afspraken over vermindering van de werkdruk. Uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat er in 2016 in 11,6% van de afgesloten cao’s afspraken zijn gemaakt over werkdruk. Dit jaar is dat opgelopen tot bijna 20%.

Duurzame inzetbaarheid
Zo is er in de logistiek afgesproken dat er extra mensen worden aangenomen en dat er meer aandacht komt voor duurzame inzetbaarheid. In het onderwijs komt er een onderzoek naar de mechanismen die hoge werkdruk veroorzaken en de financiële dienstverlening zet in op voorlichting van vooral jongere medewerkers.

AWVN is geen voorstander om cao-afspraken over werkdruk te maken. „Dat gebeurt nu vooral omdat vakbonden dat willen. Maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk sprake is van een probleem. Door de economische groei moeten werknemers in verschillende sectoren een tandje bijschakelen en door de technologische ontwikkelingen zijn mensen de hele dag bezig met informatieverwerking. Als dat problemen oplevert, moeten werkgevers en werknemers dat op de werkvloer oplossen. Maatwerk dus.”

Verantwoordelijkheid
Toch ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de werkgever, meent Edwin Hansma van FYNCH, specialist in gedragsverandering binnen organisaties. „Veel werknemers hebben een groter takenpakket gekregen dat niet gelijk staat aan het aantal uren per week dat ze werken. Zij moeten daar echter op anticiperen en de regie nemen. Geef als werknemer gewoon aan dat je grenzen zijn bereikt. Soms ziet een werkgever dat gewoon niet.”

Hansma meent dat organisaties en bedrijven best wel bereid zijn om te investeren in gezondheid en vitaliteit van werknemers.

 

Publicatie 25-09-2018 - Telegraaf


';