Separator

Persbericht - OverHetNieuweWerken.nl

"Gedragsverandering nodig tegen werkdruk."

Ruim de helft van de werknemers ervaart stress doordat hij of zij zelf niet bijtijds grenzen aan durft te geven. Dat moet anders, stelt Edwin Hansma, specialist in gedragsverandering binnen organisaties.

Andere manier van werken
Uit onderzoek van FYNCH blijkt dat zeven op de tien werknemers werkstress ervaart door een te hoge werkdruk. Het aanpassen aan nieuwe omstandigheden is daarnaast voor e helft van de werknemers een stressbron. Verder krijgt 45 procent stress door een andere manier van werken.

Dat lijkt van tijdelijke aard, maar heeft volgens FYNCH ook effect op de lange termijn. Hansma: “We leven in een tijd waarin werkomstandigheden en -methoden continu veranderen. Hoe je met die constante verandering omgaat, hebben leidinggevenden en professionals zelf in de hand.”

Actie leidinggevende is nodig
Hansma roept werkgevers en werknemers dan ook op om actie te ondernemen. “Gestreste werknemers zijn niet alleen minder productief, ze zijn ook minder betrokken en minder geneigd om actie te ondernemen. Daarom moeten leidinggevenden vaker met hun mensen communiceren; twee keer per jaar een evaluatie volstaat niet. Andersom moeten werknemers zich bewuster worden van hun eigen houding en bijvoorbeeld eerder hun grenzen aangeven.”

Hogere opleiding geen garantie tegen stress
Acht op de tien hoogopgeleide werknemers ervaart wel eens stress door een te hoge werkdruk; dat is ‘slechts’ het geval bij twee op de drie lager opgeleide werknemers. Hoger opgeleiden ervaren ook vaker (57 procent) werkstress doordat ze hun grenzen niet goed aangeven, dan lager opgeleiden (50 procent). Vrouwelijke werknemers zeggen vaker (62 procent) dan mannen (47 procent) last van werkstress te hebben doordat ze hun grenzen niet goed aangeven.

Hansma: “Een universitaire of Hbo-opleiding leert je niet om je grenzen aan te geven of met verandering of stress te dealen. Daarom lanceren we: Fit for the future. In deze nieuwe opleiding reiken we professionals tools aan, zodat ze beter kunnen omgaan met veranderingen in hun werkzaamheden en op de werkvloer. Zo worden ze stressbestendig en future proof.”

 

Publicatie 17-09-2018 - OverHetNieuweWerken.nl

 

 


';