whitepapers

Always Seek Knowledge

Triple FYNCH™ methodiek

The economic advantage of joy

Investeren in geluk van werknemers blijkt cruciaal voor het slagen van vrijwel iedere onderneming. Intrinsieke motivatie, interpersoonlijke verbintenissen en mogelijkheden tot zelfontplooiing bepalen in belangrijke mate de effectiviteit, bereidwilligheid en loyaliteit. Professionals die met plezier naar hun werk gaan, zijn voor een organisatie van onschatbare waarde.

Daarom heeft FYNCH een wetenschappelijk gefundeerde pleziergerichte aanpak ontwikkeld: Triple FYNCH™. Ons gedachtegoed steunt op inzichten uit o.a. de positieve psychologie en organisatie-psychologie. JOY is het uitgangspunt, daarnaast vormen transformationeel leiderschap, emotionele intelligentie en disruptief denken de belangrijkste pijlers. In onze development formats hanteren wij emotion-driven creativity en zelfs chaos als potentiële tools voor professionele groei.

Met onze Triple FYNCH™ methodiek stellen we op maat gemaakte ontwikkelingsprogramma’s samen voor professionele individuen, teams en organisaties. Ongeacht de invulling van het programma, gaat onze aanpak uit van drie kernvragen;

1. Wat is het wat je wilt?
2. Wat houdt je tegen?
3. Wat heb je nodig?

Triple FYNCH methodiek

Playing the game

Mindframes

Met playing the game bedoelen we dat je als professional in beweging moet blijven om succesvol te zijn. Heel letterlijk menen we het ook: die speelsheid is bewust gekozen. Het gaat ons om het plezier dat er vanaf spat. Doen waar je goed in bent en daarvan genieten! Maar… er staat ook iets op het spel, dus is het van belang dat je gemotiveerd, behendig en betrokken bent. 

Om het spel goed te spelen, moet je snel kunnen denken en handelen, slim inzetten, anticiperen, improviseren en bovenal…jezelf blijven ontwikkelen. In staat zijn om je aan het spel aan te passen. Aan vaardigheden alleen heb je niet genoeg. Je hebt ook, zowel mentaal als fysiek, een goede conditie nodig om flexibel en weerbaar te zijn. Heb je naast de skills ook de juiste state of mind?

FYNCH Regisseur van je eigen leven

Organisaties in verandering

Hoe wendbaar en weerbaar is jouw organisatie?

Hoe zorg je ervoor dat de professionals binnen jouw organisatie up to date blijven? Dat ze skills blijven ontwikkelen, zodat ze ook in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven?

De wereld verandert in rap tempo. Innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Het is dan ook geen tijdperk meer met veranderingen, maar een veranderend tijdperk. Ook de manierwaarop we werken is nog nooit zo snel veranderd.

Bedrijven die gezond en succesvol willen blijven, moeten zich dan ook blijvend aanpassen en in staat zijn om bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, andere markten te betreden, snel producten of diensten te testen en waar nodig hun werkwijze aan te passen. Dat is alleen mogelijk als ook de professionals binnen die organisaties zich ontwikkelen en wendbaar zijn. Vooral dat is een uitdaging.

FYNCH organisaties in verandering

Interesse in één van onze whitepapers?

Always Seek Knowledge

Vraag hier de WHITEPAPER van jouw keuze aan!

We gebruiken jouw gegevens om de whitepaper toe te sturen samen met gerelateerde updates. Uitschrijven kan op elk moment.

Interesse in één van onze leaflets?

Always Seek Knowledge

Vraag hier de leaflet van jouw keuze aan!

We gebruiken jouw gegevens om de leaflet toe te sturen samen met gerelateerde updates. Uitschrijven kan op elk moment.