Separator

Behoed je voor het virus van serieusheid

Misschien is een blog niet de meest voor de hand liggende manier om je te waarschuwen. Maar ik vind dat op dit ogenblik alles gerechtvaardigd is. Je moet op de hoogte gebracht worden voordat het te laat is. Een nieuw en vooralsnog onbekend virus maakt zich langzaam van ons meester. Het gravitas virus, beter bekend als het virus van serieusheid. Komt vooral voor bij mensen die veranderingen in hun omgeving zien als een serieus probleem.

Misschien is een blog niet de meest voor de hand liggende manier om je te waarschuwen. Maar ik vind dat op dit ogenblik alles gerechtvaardigd is. Je moet op de hoogte gebracht worden voordat het te laat is. Een nieuw en vooralsnog onbekend virus maakt zich langzaam van ons meester. Het gravitas virus, beter bekend als het virus van serieusheid. Komt vooral voor bij mensen die veranderingen in hun omgeving zien als een serieus probleem.

Ruimte

Recent onderzoek omtrent dit nieuwe virus heeft uitgewezen dat het de ruimte in ons brein schrikbarend snel doet afnemen. Elke vorm van ruimdenkendheid lijkt weg te ebben naarmate het virus zich lijkt te settelen in de spelonken van onze neurale stelsel. Hierdoor lijkt de overdracht van informatie te stagneren. Beweeglijkheid in denken en handelen neemt zienderogen af waardoor creativiteit, flexibiliteit en verbindend vermogen onder druk komen te staan.

Diepe frons

Het virus van serieusheid is eenvoudig te herkennen. Een diepe frons in het voorhoofd, een verstarde kaaklijn, omlaag hangende mondhoeken, monotoon en staccato stemgebruik en vertraging in ons bewegingsapparaat. Het virus scoort zeer hoog op de schaal van besmettelijkheid. Overdracht vindt plaats via ons zintuigenstelsel. Te lang kijken, luisteren of in de nabijheid zijn van mensen met dit virus is al genoeg om het zelf op te pikken.

Helder nadenken

Gelukkig is er wat aan te doen. Al zal dat voor velen niet meevallen, het wordt hard werken. Maar de oplossing is best eenvoudig. Heel veel lachen en je zelf niet al te serieus te nemen. Zodra je dit voor elkaar krijgt komen er neurotransmitters vrij die het virus terugdringen. Wanneer je kunt lachen om je eigen problemen, ontstaat er ruimte om helder na te denken en precies datgene te doen wat nodig is.

Enjoy Life!

Edwin


';