Separator

Cultuur boven alles

"Nog 1 keer en anders stoppen we ermee, hoe mooi zijn resultaten ook zijn". Met verbazing kijken de aanwezigen hun CEO aan terwijl hij deze woorden uitspreekt. En ik moet toegeven: ook ik was onder de indruk.

De CEO had net zijn best scorende Sales Manager toegesproken. Iemand met uitstekende commerciële resultaten die hij elk jaar weer overtrof. Er was alleen een probleem: deze man werkte zo solistisch dat hij op steeds meer weerstand binnen de organisatie stuitte. Ondanks diverse gesprekken met een coach, sloot de man zichzelf buiten van de filosofie van het bedrijf. Hij was er gewoon geen drager van.

Sleutel voor succes

Lastig. Vooral in een bedrijf waar verbinding tussen mensen als sleutel benoemd was voor succes in de veranderende markt van de toekomst. De CEO stond hierdoor voor een dilemma: hij beschikte over een goed presterende professional alleen had deze geen aansluiting met het team noch de filosofie van het bedrijf. 

Een situatie die ik steeds vaker binnen succesvolle multinationals terug zie komen. Ze leunen sterk op het uitdragen van hun filosofie vanuit het vertrouwen dat dit resultaat oplevert. Resultaat op lange termijn. Dit vraagt om sterke fundamentele keuzes van leiders. Zeker als het even tegenzit mét die resultaten.

de grootste winst

 "We kunnen erop wachten dat dit ook bij onze klanten ellende gaat opleveren", ging de CEO verder. De verbaasde gezichten veranderden in respectbetuigingen. Wellicht was dit de grootste winst die er die dag voor alle aanwezige managers te behalen viel: erachter komen dat de CEO pontificaal achter de filosofie van het bedrijf stond. Zo erg zelfs dat resultaat er even niet toe deed.

   

Marco Frijhoff

FYNCH inspireert en leert organisaties, professionals en hun leiders het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen. Grenzen verruimen, binnen en buiten de gebaande paden. Dat doen we met training, coaching en maatwerk.


';