- Module Kunst van adviseren

"Opbouwen van succesvolle relaties en overtuigen met heldere standpunten."

Waarom

Een goed advies heeft alleen nut als het ook daadwerkelijk aankomt. Hoe zorg je ervoor dat je boodschap overkomt en dat anderen openstaan voor je initiatieven, methodieken en werkwijzen?

Het opbouwen van succesvolle relaties en overtuigen met heldere standpunten kun je leren. In deze training vormen bewezen strategieën de basis. Aan de hand van praktische oefeningen en uitdagende cases leer je om deze methodes in de praktijk toe te passen.

Voor wie

Iedereen die in zijn of haar dagelijkse werk intern of extern advies geeft (minimaal 3 jaar werkervaring).

Winst

Ontwikkelen van vaardigheden om de hulpvraag te doorgronden en het verbeteren van competenties als overtuigingskracht, oordeelsvermogen, helicopterview, regisseren en luisteren. Ontwikkelen van methodes om het hele adviestraject beter te begeleiden en het proces van advisering te versoepelen: vanuit het doel van de klantvraag en analyse van de huidige situatie een oplossing presenteren met een hoge mate van klantbetrokkenheid.

Inspiratie en concrete aanknopingspunten voor verdere persoonlijke groei. Gedurende de training kijken de deelnemers dan ook naar hun eigen ontwikkeling, vaardigheden en attitude. Dit levert vaak een verscherpt beeld op van wat de deelnemer nog meer kan ontwikkelen.

Programmaduur

Twee intensieve modules van ieder 2 trainingsdagen, inclusief avond op de eerste trainingsdag van iedere module.

Dit is een programma opmaat. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we de wensen, behoeften en mogelijkheden.