Intervisie

Intercollegiale coaching bijeenkomst voor deelnemers onder begeleiding van FYNCH.

Een JOY gedreven organisatie is een team effort.

Intervisie is een intercollegiale coaching bijeenkomst waarin deelnemers samen
reflecteren, elkaar adviseren en feedback geven en ontvangen. De intervisie wordt
begeleid door een trainer van FYNCH.

Intervisie
Opleidingsduur

+- 3 uur

Locatie

Bij jou of bij FYNCH

Prijs

1.250 euro

Volgende startdatum

In onderling overleg

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan.”
Loesje

In navolging van het ontwikkeltraject geeft intervisie steun en inzicht in hoe je, dat wat je geleerd hebt, in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. Datgene waar je alsnog tegen aanloopt, wordt sneller gesignaleerd, gedeeld en maakt grotere kans op verbetering door het opbouwende karakter van het overleg.

Voor teams die zich in een ontwikkeltraject bevinden of onlangs hebben ondergaan en bereid zijn te reflecteren op eigen gevoel, denken en gedrag om hun ontwikkeling te versnellen.

Intervisie heeft tot doel de professionaliteit van de deelnemers te vergroten door onderling actuele en relevante ervaringen en praktische vraagstukken te bespreken. Het vraagstuk kan zich richten op vakinhoudelijke situaties waarbij het handelen ter discussie staat of persoonsgebonden gedrag in de context van de werkpraktijk.

Het gedragsmodel en de praktijk bepalen in belangrijke mate de insteek van en de inbreng tijdens de bijeenkomsten.

Een intervisiesessie duurt doorgaans zo’n 3 uur. Een groepsgrootte varieert per organisatie maar de ervaring leert dat een groep van 6 tot 8 deelnemers het meeste effect sorteert. FYNCH adviseert om eens in de 6 weken een intervisie te houden.


Winst
Versterkt de teamvorming!
Winst
Leer luisteren, goede vragen stellen en advies geven.
Winst
Ervaringsgericht leerproces met opbouwend karakter.
Winst
Inleven in de ander en elkaar motiveren versterkt de sociale cohesie binnen een team.
Winst
Reflecteren op je eigen gevoel, denken en gedrag.

Ontvang de leaflet FYNCH intervisie

Intercollegiale coaching bijeenkomst voor deelnemers onder begeleiding van FYNCH.
Leaflet FYNCH intervisie
We gebruiken jouw gegevens om de leaflet toe te sturen samen met gerelateerde updates. Uitschrijven kan op elk moment.