- Intervisie

"Een klein duwtje in de rug is een minimale verandering op kennis-, vaardigheids- en motivatieniveau dat de afstemming tussen de functie X en de functie Y optimaliseert."

Wat

Intervisie is een intercollegiale coachingbijeenkomst waarin deelnemers samen reflecteren, elkaar adviseren en feedback geven en ontvangen. Intervisie wordt begeleid door een trainer van FYNCH tot de deelnemers de rol van facilitator zelf over kunnen nemen.

Waarom

Intervisie heeft tot doel de professionaliteit van de deelnemers te vergroten. Dat doen we door onderling ervaringen en praktische vraagstukken te bespreken. Deze vraagstukken zijn altijd actueel en relevant en reflecteren op eigen gevoel, denken en gedrag. Een vraagstuk kan zich richten op vakinhoudelijke situaties waarbij het eigen handelen ter discussie staat of over jouw eigen gedrag op het werk.


De intervisie wordt begeleid door een trainer van FYNCH. Bij de leiderschapsprogramma’s kan het slim en inspirerend zijn om een mentor toe te voegen aan de intervisiegroep, die intern als vraagbaak en klankbord kan optreden. Voldoende vertrouwen onderling is daarbij een voorwaarde.

 

Winst

Intervisie is een ervaringsgericht leerproces waarbij oplossingen tot stand komen voor uiteenlopende vraagstukken. In navolging van het ontwikkeltraject geeft het inzicht in hoe je dat wat je geleerd hebt ook daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. Datgene waar je alsnog tegen aanloopt, wordt sneller gesignaleerd, gedeeld en maakt grotere kans op verbetering door het opbouwende karakter van het overleg.

Door naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en advies te geven, worden alle deelnemers zich eveneens bewust van hun eigen handelen en motieven. Bovendien worden ze uitgedaagd mee te denken, anderen te motiveren en zich in te leven in elkaar, wat de sociale cohesie te goede komt. Je leert elkaar beter kennen en de drempel om elkaar aan te spreken op gedrag, verdwijnt. Bovendien is intervisie een ontspannen en leuke bijeenkomst waarin humor en relativeringsvermogen altijd een plek hebben.

Werkwijze

Het gedragsmodel en de praktijk bepalen de insteek van de bijeenkomsten. Een intervisiesessie duurt doorgaans zo’n 3 uur. De groepsgrootte varieert per organisatie De ervaring leert dat een groep van 6 tot 8 deelnemers het meeste effect en invloed heeft. FYNCH adviseert om tijdens en na een ontwikkeltraject, eens in de 6 weken een intervisie te houden.

Wil je weten of een intervisietraject bij FYNCH iets voor jou is? Neem gerust contact met ons op!