Intervisie

Intercollegiale coaching bijeenkomst voor deelnemers onder begeleiding van FYNCH.

Een JOY gedreven organisatie is een team effort.

Intervisie is een intercollegiale coaching bijeenkomst waarin deelnemers samen
reflecteren, elkaar adviseren en feedback geven en ontvangen. De intervisie wordt
begeleid door een trainer van FYNCH.

Intervisie
Opleidingsduur

+- 3 uur

Locatie

Bij jou of bij FYNCH

Prijs

1.250 euro

Volgende startdatum

In onderling overleg

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan.”
Loesje
Winst
Versterkt de teamvorming!
Winst
Leer luisteren, goede vragen stellen en advies geven.
Winst
Ervaringsgericht leerproces met opbouwend karakter.
Winst
Inleven in de ander en elkaar motiveren versterkt de sociale cohesie binnen een team.
Winst
Reflecteren op je eigen gevoel, denken en gedrag.

Ontvang de leaflet FYNCH intervisie

Intercollegiale coaching bijeenkomst voor deelnemers onder begeleiding van FYNCH.
Leaflet FYNCH intervisie
We gebruiken jouw gegevens om de leaflet toe te sturen samen met gerelateerde updates. Uitschrijven kan op elk moment.