Separator

Allereerst dient de kernrichting van de organisatie gedefinieerd te worden.  De kernrichting omvat de WHY, HOW en WHAT en geeft inzicht in de onderscheidende kernwaarden van de organisatie. Soms is deze al wel bekend, maar komt niet van het papier. Juist die stap, van strategie naar gedrag, het richten én verbinden is zo belangrijk. Pas als de kernrichting via een gedragskompas wordt verbonden aan de professionals van de organisatie, wordt de verandering echt mogelijk.

Allereerst dient de kernrichting van de organisatie gedefinieerd te worden.  De kernrichting omvat de WHY, HOW en WHAT en geeft inzicht in de onderscheidende kernwaarden van de organisatie. Soms is deze al wel bekend, maar komt niet van het papier. Juist die stap, van strategie naar gedrag, het richten én verbinden is zo belangrijk. Pas als de kernrichting via een gedragskompas wordt verbonden aan de professionals van de organisatie, wordt de verandering echt mogelijk.

Allereerst dient de kernrichting van de organisatie gedefinieerd te worden.  De kernrichting omvat de WHY, HOW en WHAT en geeft inzicht in de onderscheidende kernwaarden van de organisatie. Soms is deze al wel bekend, maar komt niet van het papier. Juist die stap, van strategie naar gedrag, het richten én verbinden is zo belangrijk. Pas als de kernrichting via een gedragskompas wordt verbonden aan de professionals van de organisatie, wordt de verandering echt mogelijk.

Separator

- Richt- & verbindsessie

"Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe."

  

Waarom

De cruciale eerste stap tijdens een ontwikkelingstraject is het definiëren van de kernrichting en het verbinden van die richting met de mensen in de organisatie. We beginnen altijd met deze richt- & verbindsessie.

De kernrichting omvat de WHY, HOW en WHAT en geeft inzicht in de écht onderscheidende kernwaarden van de organisatie. De essentie die als fundament dient voor alles wat een organisatie en haar mensen stuurt en ondersteunt in haar dagelijks denken en handelen.
"Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe."

  

Waarom

De cruciale eerste stap tijdens een ontwikkelingstraject is het definiëren van de kernrichting en het verbinden van die richting met de mensen in de organisatie. We beginnen altijd met deze richt- & verbindsessie.

De kernrichting omvat de WHY, HOW en WHAT en geeft inzicht in de écht onderscheidende kernwaarden van de organisatie. De essentie die als fundament dient voor alles wat een organisatie en haar mensen stuurt en ondersteunt in haar dagelijks denken en handelen.
"Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe."

  

Waarom

De cruciale eerste stap tijdens een ontwikkelingstraject is het definiëren van de kernrichting en het verbinden van die richting met de mensen in de organisatie. We beginnen altijd met deze richt- & verbindsessie.

De kernrichting omvat de WHY, HOW en WHAT en geeft inzicht in de écht onderscheidende kernwaarden van de organisatie. De essentie die als fundament dient voor alles wat een organisatie en haar mensen stuurt en ondersteunt in haar dagelijks denken en handelen.

                 

                           ronde-foto-touw.png

                 

                           ronde-foto-touw.png

                 

                           ronde-foto-touw.png

Vervolgens is het van de belang dat de mensen in de organisatie zich met die kernrichting kunnen identificeren. Dat ze zich verbonden voelen met de organisatie en onderdeel uit gaan maken van de beweging die de kernrichting in gang zet. De verbindsessies helpen om de kernrichting te koppelen aan de leidinggevenden en professionals, zodat zij in de dagelijkse praktijk de vertaling kunnen maken van strategie naar gedrag.

Winst

Het zijn niet de kwantitatieve doelen alleen die een bedrijf succesvol maken. Het is vooral de manier waarop een organisatie zich onderscheidt, waardoor doelen en ambities worden omgezet in resultaat. Een heldere kernrichting fungeert als ruggengraat die de houding bepaalt en steun biedt bij elke stap die de organisatie zet. Een krachtige leidraad die richting geeft aan de manier waarop de organisatie omgaat met haar medewerkers, klanten, business partners en leveranciers.

Werkwijze

De richt- & verbindsessies ontwikkelen we altijd op maat en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Vervolgens is het van de belang dat de mensen in de organisatie zich met die kernrichting kunnen identificeren. Dat ze zich verbonden voelen met de organisatie en onderdeel uit gaan maken van de beweging die de kernrichting in gang zet. De verbindsessies helpen om de kernrichting te koppelen aan de leidinggevenden en professionals, zodat zij in de dagelijkse praktijk de vertaling kunnen maken van strategie naar gedrag.

Winst

Het zijn niet de kwantitatieve doelen alleen die een bedrijf succesvol maken. Het is vooral de manier waarop een organisatie zich onderscheidt, waardoor doelen en ambities worden omgezet in resultaat. Een heldere kernrichting fungeert als ruggengraat die de houding bepaalt en steun biedt bij elke stap die de organisatie zet. Een krachtige leidraad die richting geeft aan de manier waarop de organisatie omgaat met haar medewerkers, klanten, business partners en leveranciers.

Werkwijze

De richt- & verbindsessies ontwikkelen we altijd op maat en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Vervolgens is het van de belang dat de mensen in de organisatie zich met die kernrichting kunnen identificeren. Dat ze zich verbonden voelen met de organisatie en onderdeel uit gaan maken van de beweging die de kernrichting in gang zet. De verbindsessies helpen om de kernrichting te koppelen aan de leidinggevenden en professionals, zodat zij in de dagelijkse praktijk de vertaling kunnen maken van strategie naar gedrag.

Winst

Het zijn niet de kwantitatieve doelen alleen die een bedrijf succesvol maken. Het is vooral de manier waarop een organisatie zich onderscheidt, waardoor doelen en ambities worden omgezet in resultaat. Een heldere kernrichting fungeert als ruggengraat die de houding bepaalt en steun biedt bij elke stap die de organisatie zet. Een krachtige leidraad die richting geeft aan de manier waarop de organisatie omgaat met haar medewerkers, klanten, business partners en leveranciers.

Werkwijze

De richt- & verbindsessies ontwikkelen we altijd op maat en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Separator

- Gedragskompas

"Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie."

 

Waarom

De stap van strategie naar gedrag wordt vaak voor lief genomen. Als de visie duidelijk is, dan volgt het juiste gedrag vanzelf. Toch blijkt dat in de praktijk vaak een struikelblok te zijn. Om de gewenste verandering tot stand te brengen, is er meer nodig dan richtinggevende voorschriften. Leidinggevenden en professionals vandaag de dag hebben behoefte aan zingeving, motivatie en autonomie om hun werk optimaal en met plezier uit te voeren. De "psychologisering van de arbeid" is een feit en de meeste veranderingen vereisen de inzet van psychologische competenties en psychosociale vaardigheden van medewerkers.
"Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie."

 

Waarom

De stap van strategie naar gedrag wordt vaak voor lief genomen. Als de visie duidelijk is, dan volgt het juiste gedrag vanzelf. Toch blijkt dat in de praktijk vaak een struikelblok te zijn. Om de gewenste verandering tot stand te brengen, is er meer nodig dan richtinggevende voorschriften. Leidinggevenden en professionals vandaag de dag hebben behoefte aan zingeving, motivatie en autonomie om hun werk optimaal en met plezier uit te voeren. De "psychologisering van de arbeid" is een feit en de meeste veranderingen vereisen de inzet van psychologische competenties en psychosociale vaardigheden van medewerkers.
"Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie."

 

Waarom

De stap van strategie naar gedrag wordt vaak voor lief genomen. Als de visie duidelijk is, dan volgt het juiste gedrag vanzelf. Toch blijkt dat in de praktijk vaak een struikelblok te zijn. Om de gewenste verandering tot stand te brengen, is er meer nodig dan richtinggevende voorschriften. Leidinggevenden en professionals vandaag de dag hebben behoefte aan zingeving, motivatie en autonomie om hun werk optimaal en met plezier uit te voeren. De "psychologisering van de arbeid" is een feit en de meeste veranderingen vereisen de inzet van psychologische competenties en psychosociale vaardigheden van medewerkers.

                             

                           ronde-foto-kompas.png

                             

                           ronde-foto-kompas.png

                             

                           ronde-foto-kompas.png

Op het moment dat de persoonlijke drijfveren en ambities van professionals worden verbonden aan de dromen en doelen van de organisatie dan is 1 plus 1 plots 3. Het selecteren van ‘agents of change’, die binnen de organisatie het meest open staan voor verandering of heel goed begrijpen waar de organisatie voor staat, helpt daarbij. Deze ‘gamechangers’ dragen in belangrijke mate bij aan het bepalen van het gedragskompas van de organisatie.

Winst

Pas als de kernrichting via een gedragskompas wordt verbonden aan de professionals van de organisatie, wordt de verandering echt mogelijk.

Door te ervaren in plaats van opgelegd te krijgen, door te voelen in plaats van te vinden en door samen te werken aan een gemotiveerde organisatie, krijgt het gedragkompas op natuurlijke én menselijke wijze vorm.

Op die manier biedt het gedragkompas ook in de toekomst houvast en zal het bij consequente en consistente naleving leiden tot vanzelfsprekend gedrag waar iedereen zich ‘lekker’ bij voelt.

Werkwijze

Vanuit toekomstperspectief kijken naar gewenst gedrag op serieuze en minder serieuze wijze. Het gedragskompas dat we in de groep vooruitlopers ontwikkelen is een goede basis voor nieuw gedrag.

Op het moment dat de persoonlijke drijfveren en ambities van professionals worden verbonden aan de dromen en doelen van de organisatie dan is 1 plus 1 plots 3. Het selecteren van ‘agents of change’, die binnen de organisatie het meest open staan voor verandering of heel goed begrijpen waar de organisatie voor staat, helpt daarbij. Deze ‘gamechangers’ dragen in belangrijke mate bij aan het bepalen van het gedragskompas van de organisatie.

Winst

Pas als de kernrichting via een gedragskompas wordt verbonden aan de professionals van de organisatie, wordt de verandering echt mogelijk.

Door te ervaren in plaats van opgelegd te krijgen, door te voelen in plaats van te vinden en door samen te werken aan een gemotiveerde organisatie, krijgt het gedragkompas op natuurlijke én menselijke wijze vorm.

Op die manier biedt het gedragkompas ook in de toekomst houvast en zal het bij consequente en consistente naleving leiden tot vanzelfsprekend gedrag waar iedereen zich ‘lekker’ bij voelt.

Werkwijze

Vanuit toekomstperspectief kijken naar gewenst gedrag op serieuze en minder serieuze wijze. Het gedragskompas dat we in de groep vooruitlopers ontwikkelen is een goede basis voor nieuw gedrag.

Op het moment dat de persoonlijke drijfveren en ambities van professionals worden verbonden aan de dromen en doelen van de organisatie dan is 1 plus 1 plots 3. Het selecteren van ‘agents of change’, die binnen de organisatie het meest open staan voor verandering of heel goed begrijpen waar de organisatie voor staat, helpt daarbij. Deze ‘gamechangers’ dragen in belangrijke mate bij aan het bepalen van het gedragskompas van de organisatie.

Winst

Pas als de kernrichting via een gedragskompas wordt verbonden aan de professionals van de organisatie, wordt de verandering echt mogelijk.

Door te ervaren in plaats van opgelegd te krijgen, door te voelen in plaats van te vinden en door samen te werken aan een gemotiveerde organisatie, krijgt het gedragkompas op natuurlijke én menselijke wijze vorm.

Op die manier biedt het gedragkompas ook in de toekomst houvast en zal het bij consequente en consistente naleving leiden tot vanzelfsprekend gedrag waar iedereen zich ‘lekker’ bij voelt.

Werkwijze

Vanuit toekomstperspectief kijken naar gewenst gedrag op serieuze en minder serieuze wijze. Het gedragskompas dat we in de groep vooruitlopers ontwikkelen is een goede basis voor nieuw gedrag.

';