Separator

Na het bepalen van de kernrichting en het bijbehorend gedrag, volgt de laatste en misschien wel moeilijkste stap: consequente en consistente uitvoering. Dat vraagt om doorzettingsvermogen en geloof in datgene waar je voor staat. Met FYNCH sta je er niet alleen voor. Middels intervisie en begeleiding op de werkvloer leren we professionals en leidinggevenden hoe ze de ingezette beweging kunnen voortzetten en vasthouden.

Na het bepalen van de kernrichting en het bijbehorend gedrag, volgt de laatste en misschien wel moeilijkste stap: consequente en consistente uitvoering. Dat vraagt om doorzettingsvermogen en geloof in datgene waar je voor staat. Met FYNCH sta je er niet alleen voor. Middels intervisie en begeleiding op de werkvloer leren we professionals en leidinggevenden hoe ze de ingezette beweging kunnen voortzetten en vasthouden.

Na het bepalen van de kernrichting en het bijbehorend gedrag, volgt de laatste en misschien wel moeilijkste stap: consequente en consistente uitvoering. Dat vraagt om doorzettingsvermogen en geloof in datgene waar je voor staat. Met FYNCH sta je er niet alleen voor. Middels intervisie en begeleiding op de werkvloer leren we professionals en leidinggevenden hoe ze de ingezette beweging kunnen voortzetten en vasthouden.

Separator

- Coaching

"You get the best effort from others not by lighting a fire beneath them, but by building a fire within them."

 

Waarom

Een ontwikkeltraject is een intens proces dat is bedoeld om dingen in beweging te krijgen en verandering te bewerkstelligen. Kortom, dat heeft wel iets om het lijf en is niet zomaar klaar. Juist daarom is het goed om tijdens én na de opleiding of na het volgen van een masterclass voor individuele coaching te kiezen.

FYNCH zoekt in samenspraak de coach die het beste past bij de specifiek individuele vraagstukken. Tijdens de één-op-één sessie staat de persoonlijke ontwikkeling centraal.
"You get the best effort from others not by lighting a fire beneath them, but by building a fire within them."

 

Waarom

Een ontwikkeltraject is een intens proces dat is bedoeld om dingen in beweging te krijgen en verandering te bewerkstelligen. Kortom, dat heeft wel iets om het lijf en is niet zomaar klaar. Juist daarom is het goed om tijdens én na de opleiding of na het volgen van een masterclass voor individuele coaching te kiezen.

FYNCH zoekt in samenspraak de coach die het beste past bij de specifiek individuele vraagstukken. Tijdens de één-op-één sessie staat de persoonlijke ontwikkeling centraal.
"You get the best effort from others not by lighting a fire beneath them, but by building a fire within them."

 

Waarom

Een ontwikkeltraject is een intens proces dat is bedoeld om dingen in beweging te krijgen en verandering te bewerkstelligen. Kortom, dat heeft wel iets om het lijf en is niet zomaar klaar. Juist daarom is het goed om tijdens én na de opleiding of na het volgen van een masterclass voor individuele coaching te kiezen.

FYNCH zoekt in samenspraak de coach die het beste past bij de specifiek individuele vraagstukken. Tijdens de één-op-één sessie staat de persoonlijke ontwikkeling centraal.

                           

                            ronde-foto-coaching.png

                           

                            ronde-foto-coaching.png

                           

                            ronde-foto-coaching.png

Individuele coaching is een duurzame manier om aan het geleerde in de praktijk nog meer kracht en overtuiging mee te geven. Deelnemers die bereid zijn werkelijk uit hun comfortzone te komen en daarvoor open staan, krijgen coaching ‘on the job’, waarbij dagelijkse praktijk directe inspiratie vormt.

Winst

Persoonlijke coaching leidt tot versnelling in de persoonlijke ontwikkeling.

Werkwijze

Voor coaching als onderdeel van ontwikkeltrajecten binnen organisaties is het gebruikelijk om voor iedere deelnemer 2 coachingsessies van 2 uur beschikbaar te maken. Een coachingsessie wordt geïnitieerd door de deelnemer zelf.

Individuele coaching is een duurzame manier om aan het geleerde in de praktijk nog meer kracht en overtuiging mee te geven. Deelnemers die bereid zijn werkelijk uit hun comfortzone te komen en daarvoor open staan, krijgen coaching ‘on the job’, waarbij dagelijkse praktijk directe inspiratie vormt.

Winst

Persoonlijke coaching leidt tot versnelling in de persoonlijke ontwikkeling.

Werkwijze

Voor coaching als onderdeel van ontwikkeltrajecten binnen organisaties is het gebruikelijk om voor iedere deelnemer 2 coachingsessies van 2 uur beschikbaar te maken. Een coachingsessie wordt geïnitieerd door de deelnemer zelf.

Individuele coaching is een duurzame manier om aan het geleerde in de praktijk nog meer kracht en overtuiging mee te geven. Deelnemers die bereid zijn werkelijk uit hun comfortzone te komen en daarvoor open staan, krijgen coaching ‘on the job’, waarbij dagelijkse praktijk directe inspiratie vormt.

Winst

Persoonlijke coaching leidt tot versnelling in de persoonlijke ontwikkeling.

Werkwijze

Voor coaching als onderdeel van ontwikkeltrajecten binnen organisaties is het gebruikelijk om voor iedere deelnemer 2 coachingsessies van 2 uur beschikbaar te maken. Een coachingsessie wordt geïnitieerd door de deelnemer zelf.


    MEER INFORMATIE

     Wil je weten of een coachingstaject bij FYNCH
     iets voor jou is? Neem gerust contact met ons
     op!


    MEER INFORMATIE

     Wil je weten of een coachingstaject bij FYNCH
     iets voor jou is? Neem gerust contact met ons
     op!


    MEER INFORMATIE

     Wil je weten of een coachingstaject bij FYNCH
     iets voor jou is? Neem gerust contact met ons
     op!

Separator

- Intervisie

"Een klein duwtje in de rug is een minimale verandering op kennis-, vaardigheids- en motivatieniveau dat de afstemming tussen de functie X en de functie Y optimaliseert."

 

Wat

Intervisie is een intercollegiale coachingbijeenkomst waarin deelnemers samen reflecteren, elkaar adviseren en feedback geven en ontvangen. Intervisie wordt begeleid door een trainer van FYNCH tot de deelnemers de rol van facilitator zelf over kunnen nemen.

Waarom

Intervisie heeft tot doel de professionaliteit van de deelnemers te vergroten. Dat doen we door onderling ervaringen en praktische vraagstukken te bespreken. 
"Een klein duwtje in de rug is een minimale verandering op kennis-, vaardigheids- en motivatieniveau dat de afstemming tussen de functie X en de functie Y optimaliseert."

 

Wat

Intervisie is een intercollegiale coachingbijeenkomst waarin deelnemers samen reflecteren, elkaar adviseren en feedback geven en ontvangen. Intervisie wordt begeleid door een trainer van FYNCH tot de deelnemers de rol van facilitator zelf over kunnen nemen.

Waarom

Intervisie heeft tot doel de professionaliteit van de deelnemers te vergroten. Dat doen we door onderling ervaringen en praktische vraagstukken te bespreken. 
"Een klein duwtje in de rug is een minimale verandering op kennis-, vaardigheids- en motivatieniveau dat de afstemming tussen de functie X en de functie Y optimaliseert."

 

Wat

Intervisie is een intercollegiale coachingbijeenkomst waarin deelnemers samen reflecteren, elkaar adviseren en feedback geven en ontvangen. Intervisie wordt begeleid door een trainer van FYNCH tot de deelnemers de rol van facilitator zelf over kunnen nemen.

Waarom

Intervisie heeft tot doel de professionaliteit van de deelnemers te vergroten. Dat doen we door onderling ervaringen en praktische vraagstukken te bespreken. 

 

                     ronde-foto-handen-verbonden.png

 

                     ronde-foto-handen-verbonden.png

 

                     ronde-foto-handen-verbonden.png

Deze vraagstukken zijn altijd actueel en relevant en reflecteren op eigen gevoel, denken en gedrag. Een vraagstuk kan zich richten op vakinhoudelijke situaties waarbij het eigen handelen ter discussie staat of over jouw eigen gedrag op het werk.

De intervisie wordt begeleid door een trainer van FYNCH. Bij de leiderschapsprogramma’s en Young Talent Programs kan het slim en inspirerend zijn om een mentor toe te voegen aan de intervisiegroep, die intern als vraagbaak en klankbord kan optreden. Voldoende vertrouwen onderling is daarbij een voorwaarde.

Winst

Intervisie is een ervaringsgericht leerproces waarbij oplossingen tot stand komen voor uiteenlopende vraagstukken. In navolging van het ontwikkeltraject geeft het inzicht in hoe je dat wat je geleerd hebt ook daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. Datgene waar je alsnog tegen aanloopt, wordt sneller gesignaleerd, gedeeld en maakt grotere kans op verbetering door het opbouwende karakter van het overleg.

Door naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en advies te geven, worden alle deelnemers zich eveneens bewust van hun eigen handelen en motieven. Bovendien worden ze uitgedaagd mee te denken, anderen te motiveren en zich in te leven in elkaar, wat de sociale cohesie te goede komt. Je leert elkaar beter kennen en de drempel om elkaar aan te spreken op gedrag, verdwijnt. Bovendien is intervisie een ontspannen en leuke bijeenkomst waarin humor en relativeringsvermogen altijd een plek hebben.

Werkwijze

Het gedragsmodel en de praktijk bepalen de insteek van de bijeenkomsten. Een intervisiesessie duurt doorgaans zo’n 3 uur. De groepsgrootte varieert per organisatie De ervaring leert dat een groep van 6 tot 8 deelnemers het meeste effect sorteert. FYNCH adviseert om tijdens en na een ontwikkeltraject, eens in de 6 weken een intervisie te houden.

Deze vraagstukken zijn altijd actueel en relevant en reflecteren op eigen gevoel, denken en gedrag. Een vraagstuk kan zich richten op vakinhoudelijke situaties waarbij het eigen handelen ter discussie staat of over jouw eigen gedrag op het werk.

De intervisie wordt begeleid door een trainer van FYNCH. Bij de leiderschapsprogramma’s en Young Talent Programs kan het slim en inspirerend zijn om een mentor toe te voegen aan de intervisiegroep, die intern als vraagbaak en klankbord kan optreden. Voldoende vertrouwen onderling is daarbij een voorwaarde.

Winst

Intervisie is een ervaringsgericht leerproces waarbij oplossingen tot stand komen voor uiteenlopende vraagstukken. In navolging van het ontwikkeltraject geeft het inzicht in hoe je dat wat je geleerd hebt ook daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. Datgene waar je alsnog tegen aanloopt, wordt sneller gesignaleerd, gedeeld en maakt grotere kans op verbetering door het opbouwende karakter van het overleg.

Door naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en advies te geven, worden alle deelnemers zich eveneens bewust van hun eigen handelen en motieven. Bovendien worden ze uitgedaagd mee te denken, anderen te motiveren en zich in te leven in elkaar, wat de sociale cohesie te goede komt. Je leert elkaar beter kennen en de drempel om elkaar aan te spreken op gedrag, verdwijnt. Bovendien is intervisie een ontspannen en leuke bijeenkomst waarin humor en relativeringsvermogen altijd een plek hebben.

Werkwijze

Het gedragsmodel en de praktijk bepalen de insteek van de bijeenkomsten. Een intervisiesessie duurt doorgaans zo’n 3 uur. De groepsgrootte varieert per organisatie De ervaring leert dat een groep van 6 tot 8 deelnemers het meeste effect sorteert. FYNCH adviseert om tijdens en na een ontwikkeltraject, eens in de 6 weken een intervisie te houden.

Deze vraagstukken zijn altijd actueel en relevant en reflecteren op eigen gevoel, denken en gedrag. Een vraagstuk kan zich richten op vakinhoudelijke situaties waarbij het eigen handelen ter discussie staat of over jouw eigen gedrag op het werk.

De intervisie wordt begeleid door een trainer van FYNCH. Bij de leiderschapsprogramma’s en Young Talent Programs kan het slim en inspirerend zijn om een mentor toe te voegen aan de intervisiegroep, die intern als vraagbaak en klankbord kan optreden. Voldoende vertrouwen onderling is daarbij een voorwaarde.

Winst

Intervisie is een ervaringsgericht leerproces waarbij oplossingen tot stand komen voor uiteenlopende vraagstukken. In navolging van het ontwikkeltraject geeft het inzicht in hoe je dat wat je geleerd hebt ook daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. Datgene waar je alsnog tegen aanloopt, wordt sneller gesignaleerd, gedeeld en maakt grotere kans op verbetering door het opbouwende karakter van het overleg.

Door naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en advies te geven, worden alle deelnemers zich eveneens bewust van hun eigen handelen en motieven. Bovendien worden ze uitgedaagd mee te denken, anderen te motiveren en zich in te leven in elkaar, wat de sociale cohesie te goede komt. Je leert elkaar beter kennen en de drempel om elkaar aan te spreken op gedrag, verdwijnt. Bovendien is intervisie een ontspannen en leuke bijeenkomst waarin humor en relativeringsvermogen altijd een plek hebben.

Werkwijze

Het gedragsmodel en de praktijk bepalen de insteek van de bijeenkomsten. Een intervisiesessie duurt doorgaans zo’n 3 uur. De groepsgrootte varieert per organisatie De ervaring leert dat een groep van 6 tot 8 deelnemers het meeste effect sorteert. FYNCH adviseert om tijdens en na een ontwikkeltraject, eens in de 6 weken een intervisie te houden.


    MEER INFORMATIE

     Neem gerust contact met ons op!


    MEER INFORMATIE

     Neem gerust contact met ons op!


    MEER INFORMATIE

     Neem gerust contact met ons op!

';