Hoe dan

Triple FYNCH™ methodiek

Investeren in geluk van werknemers blijkt cruciaal voor het slagen van vrijwel iedere onderneming. Intrinsieke motivatie, interpersoonlijke verbintenissen en mogelijkheden tot zelfontplooiing bepalen in belangrijke mate de effectiviteit, bereidwilligheid en loyaliteit. Professionals die met plezier naar hun werk gaan, zijn voor een organisatie van onschatbare waarde.

Daarom heeft FYNCH een wetenschappelijk gefundeerde pleziergerichte aanpak ontwikkeld: Triple FYNCH™. Ons gedachtegoed steunt op inzichten uit o.a. de positieve psychologie en organisatiepsychologie. JOY is het uitgangspunt, daarnaast vormen transformationeel leiderschap, emotionele intelligentie en disruptief denken de belangrijkste pijlers. In onze development formats hanteren wij emotion-driven creativity en zelfs chaos als potentiële tools voor professionele groei.

Met onze Triple FYNCH™ methodiek stellen we op maat gemaakte ontwikkelingsprogramma’s samen voor professionele individuen, teams en organisaties. Ongeacht de invulling van het programma, gaat onze aanpak uit van drie kernvragen;

1. Wat is het wat je wilt?

2. Wat houdt je tegen?

3. Wat heb je nodig?

De basis van ons ontwikkelingsprogramma is de opleiding FYNCH PROFESSIONAL. Hierin komen de belangrijkste stappen om een pleziergedreven professional te worden aan bod. Check onze agenda om te zien wanneer de eerstvolgende cursus start!

Ben je bereid bij veranderingen het voortouw te nemen en ook anderen hiervoor te enthousiasmeren, dan is er de (vervolg)opleiding FYNCH GAMECHANGER.

Voor formele en informele leiders bieden het een één-op-één verdiepingsprogramma transformationeel leiderschap aan. Ook is er een ruim aanbod van losse workshops en masterclasses om je verder te ontwikkelen.

Voor organisaties stellen we met plezier bedrijfsspecifieke programma’s samen voor teams, afdelingen of de gehele organisatie.

Three Steps Professional Development Plan

Zo creëren we ruimte voor ontwikkeling en nieuwe inzichten. In lijn met onze Triple FYNCH™ methodiek hebben we het Three Steps Professional Development Plan ontworpen. Intrinsieke groei in drie stappen.

  • Stap 1 – richten & verbinden
  • Stap 2 – inspireren & ontwikkelen
  • Stap 3 – integreren & begeleiden

Vanuit focus en inzicht naar gerichte actie en zakelijke bloei/triomf. Vanuit intrinsieke kracht naar excellente uitvoering. Wij helpen je de verandering vorm te geven en de beweging in gang te zetten.  Elke stap binnen het ontwikkelingsplan omvat een aantal vaste en optionele modules. Deze modules vormen de bouwstenen van het op maat gemaakte Professional Development Plan.

fynch-bke-home

Richten & verbinden (stap 1)

Allereerst dient de kernrichting van de organisatie gedefinieerd te worden.  De kernrichting omvat de WHY, HOW en WHAT en geeft inzicht in de onderscheidende kernwaarden van de organisatie. Soms is deze al wel bekend, maar komt niet van het papier. Juist die stap, van strategie naar gedrag, het richten én verbinden is zo belangrijk. Pas als de kernrichting via een gedragskompas wordt verbonden aan de professionals van de organisatie, wordt de verandering echt mogelijk.

Inspireren & ontwikkelen (stap 2)

De tweede stap is het ontwikkelen van de professionals en leidinggevenden om de gedragsverandering tot stand te brengen. FYNCH kiest daarbij voor ontwikkeling van binnenuit. Door het activeren van ‘gamechangers’ ontstaat beweging. Zij kunnen met hun persoonlijkheid en geholpen door de aangereikte strategieën en vaardigheden de verandering op de werkvloer in gang zetten en de rest motiveren daarin mee te gaan.

Integreren & begeleiden (stap 3)

Na het bepalen van de kernrichting en het bijbehorend gedrag, volgt de laatste en misschien wel moeilijkste stap: consequente en consistente uitvoering. Dat vraagt om doorzettingsvermogen en geloof in datgene waar je voor staat. Met FYNCH sta je er niet alleen voor. Middels intervisie en begeleiding op de werkvloer leren we professionals en leidinggevenden hoe ze de ingezette beweging kunnen voortzetten en vasthouden.