- Gedragskompas

"Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie."

Waarom

De stap van strategie naar gedrag wordt vaak voor lief genomen. Als de visie duidelijk is, dan volgt het juiste gedrag vanzelf. Toch blijkt dat in de praktijk vaak een struikelblok te zijn. Om de gewenste verandering tot stand te brengen, is er meer nodig dan richtinggevende voorschriften. Leidinggevenden en professionals vandaag de dag hebben behoefte aan zingeving, motivatie en autonomie om hun werk optimaal en met plezier uit te voeren. De “psychologisering van de arbeid” is een feit en de meeste veranderingen vereisen de inzet van psychologische competenties en psychosociale vaardigheden van medewerkers.

Op het moment dat de persoonlijke drijfveren en ambities van professionals worden verbonden aan de dromen en doelen van de organisatie dan is 1 plus 1 plots 3. Het selecteren van ‘agents of change’, die binnen de organisatie het meest open staan voor verandering of heel goed begrijpen waar de organisatie voor staat, helpt daarbij. Deze ‘gamechangers’ dragen in belangrijke mate bij aan het bepalen van het gedragskompas van de organisatie.

Winst

Pas als de kernrichting via een gedragskompas wordt verbonden aan de professionals van de organisatie, wordt de verandering echt mogelijk.

Door te ervaren in plaats van opgelegd te krijgen, door te voelen in plaats van te vinden en door samen te werken aan een gemotiveerde organisatie, krijgt het gedragkompas op natuurlijke én menselijke wijze vorm.

Op die manier biedt het gedragkompas ook in de toekomst houvast en zal het bij consequente en consistente naleving leiden tot vanzelfsprekend gedrag waar iedereen zich ‘lekker’ bij voelt.

Werkwijze

Vanuit toekomstperspectief kijken naar gewenst gedrag op serieuze en minder serieuze wijze. Het gedragskompas dat we in de groep vooruitlopers ontwikkelen is een goede basis voor nieuw gedrag.

Wil je weten of het opstellen van een gedragskompas voor jouw organisatie iets voor jou is? Neem gerust contact met ons op!