onze
projecten

Logo Its all about mindset

Organisatie ontwikkeling - inside out

Opdrachtgevers

o.a. Avanade - SSC Campus - TU Delft, Magenta Zorg - Rijndam Revalidatie - VinkBouw - Politie Kennemerland - Plant Creations

Doelstelling

Ontwikkeling naar een 'plezier gedreven' organisatie'

Interventies

Richten & Verbinden - Managementteam ontwikkeling - Growth Mindset H.I.T. programma (3 dgn.) - Intervisie - Individuele coaching op persoonlijk & zakelijk leiderschap

Tijdsduur

3 jaar

Situatie

Harde KPI’s zijn belangrijk, maar voor blijvend zakelijk succes is menselijk kapitaal doorslaggevend. Medewerkers die zich betrokken en verbonden voelen, dragen meetbaar bij aan een beter bedrijfsresultaat. Organisaties die dit belang erkennen, hebben een stapje voor op de rest. 

Een pleziergedreven organisatie biedt medewerkers de kans zich te ontplooien, zodat ze kunnen doen wat ze écht leuk vinden. FYNCH helpt organisaties fit te maken door in teamverband te werken met professionals. Niet door dwarsliggers recht te zetten, maar door richting te geven en beweging te creëren. Met sterke interne verbindingen en een krachtige externe uitstraling.

Ook organisaties die aanlopen tegen de gevolgen van de aanhoudende veranderingen op de werkvloer en worstelen met oplopende werkstress, aanpassingsproblemen en mentale moeheid bij medewerkers, kunnen bij FYNCH terecht.

Executive Coaching - Create not repair

Opdrachtgever

Directie & (strategisch) management

Doelstelling

Vergroten leadership prescence voor meer positieve impact op de omgeving

Interventies

Individuele coaching op persoonlijk & zakelijk leiderschap

Tijdsduur

6-12 maanden

Situatie

Als directeur van een organisatie of manager van een afdeling/team wordt er veel van je gevraagd. Naast het hebben van visie en strategie, wordt je geacht een fijne werkomgeving te creëren waarin anderen kunnen excelleren. Een sterke leider weet steeds opnieuw vooruitgang en verbinding te bewerkstelligen en krijgt daar loyaliteit en betrokkenheid voor terug.

Dat is niet zomaar gedaan. Om je leadership presence te vergroten, is een goede balans tussen logica en intuïtie nodig. Bij dit één-op-één coachingtraject krijg je inzicht in hoe je je verstand en gevoel met elkaar kunt verenigen voor het versterken van je leiderschapskwaliteiten. Hierdoor kun je met meer overtuiging handelen, sneller schakelen en ben je beter in staat anderen te inspireren en begeleiden in de dagelijkse operatie.

Het recept van 'SUCCES' - Modelleren

Opdrachtgever

Voor verschillende opdrachtgevers staan de thema's leiderschap, adviseren, ondernemerschap & persoonlijk welzijn centraal

Doelstelling

Modelleren en overbrengen van succesvol gedrag

Interventies

Kwalitatieve interviews, meelopen in de praktijk, ontwikkeling & uitvoering van H.I.T. programma's rondom specifiek thema

Tijdsduur

3-6 maanden

Situatie

Succes willen we allemaal. Waarom lukt het de één wel en de ander niet? Waar ligt dat aan en hoe kun je ervoor zorgen dat je succesvoller bent? Voor FYNCH betekent succes dat je in staat bent om met plezier je doelen om te zetten in gewenst resultaat. 

In ‘Het recept van succes’ analyseren we hoe succesvolle mensen specifiek gedrag vertonen waardoor ze resultaat boeken en hoe deze state of mind tot een blijvende succesfactor leidt.

In dit high intensity ontwikkelprogramma onderzoeken en modelleren we de mindset (drijfveren, waarden en normen, overtuigingen, strategieën) en leer je hoe je succesvol gedrag binnen de organisatie kunt integreren waardoor anderen ook gaan excelleren. 

Sparren met je intuïtie

Opdrachtgever

Professionals en leiders die bij persoonlijke en/of zakelijke keuzen hun innerlijke wijsheid willen onderzoeken

Doelstelling

Betere en diepere besluitvorming

Interventies

Individuele sessies

Tijdsduur

60 - 120 minuten

Situatie

Ontdek de kracht van jouw creatieve intuïtieve veld!

In een wereld waar rationaliteit de boventoon voert, weten wij dat groei en inzicht meer vragen dan alleen rationeel denken. Wanneer het verstand vastloopt, opent de dialoog met je intuïtie nieuwe wegen. Soms liggen de antwoorden verscholen in het vertrouwen op je innerlijke wijsheid.

In onze individuele sessies nemen we jouw vraagstuk als vertrekpunt en reiken we je de helpende hand om de paden van jouw innerlijk weten te verkennen. Intuïtie biedt perspectieven die aan het verstand ontsnappen en opent deuren naar onontdekte mogelijkheden.

Met meer dan 20 jaar onderzoek naar leiderschap weten we dat het benutten en vertrouwen op je intuïtie een cruciaal en onderscheidend kenmerk is. Ons onderzoek heeft zich tevens gericht op praktische methoden om diep in contact te komen met deze onderstroom. Met behulp van deze oefeningen kun je zelf de subtiele signalen en diepere gevoelens vertalen naar bruikbare richtinggevers.

Albert Einstein zei ooit: ‘Het intuïtieve brein is een heilig geschenk en het verstand een dankbare dienaar.’ Ontdek samen met ons hoe je jouw intuïtieve brein kunt laten bloeien en je verstand in dienst kunt stellen van jouw innerlijke wijsheid. Welkom in een wereld van intuïtief leiderschap en persoonlijke groei!

Persoonlijk Leiderschap - FIND YOUR INCH

Opdrachtgever

o.a. Avanade - TalentCare - Magenta - Rijndam Revalidatie - SSC Campus - Axians - CGI- Politie

Doelstelling

Regisseur worden van je persoonlijk & zakelijk leven

Interventies

3 daags H.I.T. programma

Tijdsduur

3 dagen

Situatie

Tijdens deze intensieve training helpen we professionals de regie te nemen over zowel hun persoonlijk als zakelijk leven. Door in een ongedwongen, creatieve omgeving over de grenzen van je comfortzone te stappen en je volledige potentieel te gaan benutten. Dieper inzicht in wie je bent en wat je wilt, geeft focus en versnelling in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Je ontdekt onbenutte talenten en onvermoede eigen krachten en leert nieuwe strategieën en vaardigheden. Met deze 3-daagse training haal je als pleziergedreven professional meer voldoening en energie uit je werk en kun je voor de organisatie waarvoor je werkt van meer toegevoegde waarde zijn.

Samen Werken - Team

Opdrachtgever

Diverse managementteams en combinaties voor o.a. Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam - KWS, Van Hattum & Blankevoort - Politie Kennemerland - VinkBouw - Bostec - Avanade - CGI

Doelstelling

Samen werken aan resultaat!

Interventies

Sessies 'Richten & Verbinden'

Tijdsduur

1-3 maanden

Situatie

Samenwerken is geen doel maar een middel om een doel te bereiken. Samenwerken is geweldig…als het werkt. Of het nu gaat om het smeden van een team, een afdeling of een samenwerking tussen verschillende organisaties, het samenbrengen van talenten, kennis en vaardigheden heeft pas echt succes als er onderling vertrouwen en begrip bestaat.  

Samenwerken gaat makkelijker als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een duidelijk doel is daar één van. Net als het vaststellen van een aantal spelregels zodat er consensus is omtrent communicatie en gedrag.

Last but not least: elkaar écht leren kennen. Iedereen is verschillend en dat zie je terug in hoe mensen met elkaar samenwerken. Wat hebben de individuele teamleden elkaar te bieden? En welk gedrag zien we als het spannend wordt? Hoe kunnen we elkaar dan helpen? 

Gamechanger - The Growth mindset

Opdrachtgever

o.a. VINCI Energies - VinkBouw - Axians, Magenta - Rijndam Revalidatie

Doelstelling

Professionals en leidinggevenden persoonlijk ontwikkelen om zakelijk te groeien, met als doel hun impact en bijdrage aan de visie, missie en organisatiedoelstelling van de organisatie te vergroten

Interventies

Meerdere modules rondom de thema's IK - IK & Anderen - Ik & Organisatie

Tijdsduur

9 - 12 maanden

Situatie

Organisaties die vooruit willen, hebben geen tijd te verliezen. Tegelijkertijd is groei en blijvend succes alleen mogelijk als de stuwkracht en motivatie van binnenuit komt. Vaak is een verandering nodig om dat te bewerkstelligen, om het kloppend hart van de organisatie te achterhalen en te herstarten.

Zo’n proces kost tijd. Tijd die je niet hebt, want de noodzaak om te veranderen is vaak urgent. Dan is het zaak binnen de organisatie de juiste mensen bij elkaar te krijgen, die helpen de verandering in gang te zetten. Professionals die openstaan om uit hun comfortzone te stappen en bereid zijn het voortouw te nemen.

Het programma GAMECHANGER is voor professionals en leidinggevenden die in staat blijken zich te ontwikkelen tot plezier gedreven krachtbron, waarmee ze zichzelf en hun organisatie naar een hoger plan trekken.

Next Level ondernemen - business (not) as usual

Opdrachtgever

Ondernemers & ZZP'ers

Doelstelling

Het terugbrengen van ondernemerschap naar de ondernemer en de werkvloer

Interventies

Individuele sparring sessies met ondernemer- Richten & Verbinden van medewerkers aan de visie, missie en doelen van de onderneming - ontwikkeling medewerkers

Tijdsduur

8-12 maanden

Situatie

Je begint met ondernemen, je bent succesvol en je onderneming groeit. Fantastisch, good job! Maar dan ineens ben je als directeur verantwoordelijk voor medewerkers, de organisatie en alles wat daarbij komt kijken. Dingen die je niet per se leuk vindt of goed liggen, en je liever gewoon lekker bezig bent met de business.  

Dat kan, maar om dat zorgeloos te kunnen doen, is het noodzakelijk dat er binnen je organisatie consensus is over het wat, waarom en de werkwijze. Zodat medewerkers zich verbonden voelen en begrijpen hoe jij erin staat.

Dan kun je verantwoordelijkheden bij anderen neerleggen, vertrouwen geven en ruimte bieden aan je medewerkers om op eigen wijze invulling te geven aan de organisatiedoelen. Grote kans dat je meer energie en tijd overhoudt om te doen waar je écht gelukkig van wordt; ondernemen.

ONZE OPDRACHTGEVERS

Interesse in één van onze whitepapers?

Always Seek Knowledge

Vraag hier de WHITEPAPER van jouw keuze aan!

We gebruiken jouw gegevens om de whitepaper toe te sturen samen met gerelateerde updates. Uitschrijven kan op elk moment.

Interesse in één van onze leaflets?

Always Seek Knowledge

Vraag hier de leaflet van jouw keuze aan!

We gebruiken jouw gegevens om de leaflet toe te sturen samen met gerelateerde updates. Uitschrijven kan op elk moment.