Separator

 


Hoe succesvol wil je zijn?


De totale effectiviteit van intrinsiek gemotiveerde professionals en leidinggevende die met plezier naar hun werk gaan is in grote mate van invloed op het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Meetbaar in rendement en succes. Investeren in geluk van werknemers blijkt cruciaal voor het slagen van vrijwel iedere onderneming. Het verklaart waarom de ene organisatie mensen jarenlang aan zich weet te binden en de andere kampt met een enorm verloop. Waarom bepaalde professionals telkens topprestaties leveren, terwijl andere professionals structureel niet tot hun recht komen. Wanneer zij in hun kracht staan en met hun ambities en doelen worden verbonden aan die van de organisatie, wordt 1 plus 1 plots 3.

 

 


Hoe succesvol wil je zijn?


De totale effectiviteit van intrinsiek gemotiveerde professionals en leidinggevende die met plezier naar hun werk gaan is in grote mate van invloed op het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Meetbaar in rendement en succes. Investeren in geluk van werknemers blijkt cruciaal voor het slagen van vrijwel iedere onderneming. Het verklaart waarom de ene organisatie mensen jarenlang aan zich weet te binden en de andere kampt met een enorm verloop. Waarom bepaalde professionals telkens topprestaties leveren, terwijl andere professionals structureel niet tot hun recht komen. Wanneer zij in hun kracht staan en met hun ambities en doelen worden verbonden aan die van de organisatie, wordt 1 plus 1 plots 3.

 

 


Hoe succesvol wil je zijn?


De totale effectiviteit van intrinsiek gemotiveerde professionals en leidinggevende die met plezier naar hun werk gaan is in grote mate van invloed op het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Meetbaar in rendement en succes. Investeren in geluk van werknemers blijkt cruciaal voor het slagen van vrijwel iedere onderneming. Het verklaart waarom de ene organisatie mensen jarenlang aan zich weet te binden en de andere kampt met een enorm verloop. Waarom bepaalde professionals telkens topprestaties leveren, terwijl andere professionals structureel niet tot hun recht komen. Wanneer zij in hun kracht staan en met hun ambities en doelen worden verbonden aan die van de organisatie, wordt 1 plus 1 plots 3.

 

Separator

JOY driven company

Een organisatie waarin professionals en leidinggevenden kunnen excelleren!


 
Een plezier gedreven organisatie is een bedrijf waarin professionals
en leidinggevenden kunnen excelleren. Met levensgeluk als fundamenteel uitgangspunt voert het een kapitaalverhogend beleid, waarbij het persoonlijk welzijn van hun professionals prioriteit heeft. Het lineair denken is hier vervangen door teamwork en de specifieke kennis ligt in hoofdzaak bij de professionals in plaats van enkel en alleen bij de directie en het management. Zo’n organisatie is in staat om eenvoudig van tempo, omvang of koers te veranderen, omdat zij niet worden gehinderd door vastgeroeste denkkaders, protocollen en processen.

Kortom, een plezier gedreven organisatie is een inspirerende organisatie die bijna als vanzelf betrokkenheid en loyaliteit ontvangt van zijn mensen. Met de bedrijfsdoelstellingen als basis heeft ze een omgeving geschapen waarbinnen professionals en leidinggevenden zich kunnen ontwikkelen en excelleren. Zowel binnen hun vakgebied als ook persoonlijk. Niet door hen te instrueren, maar juist door hen te inspireren. En ze te helpen met het identificeren van hun authentieke intrinsieke kracht. Zodat zij zich vervolgens veel gerichter kunnen ontwikkelen tot de professional die ze écht willen zijn en hun ambities waar weten te maken.

 
Een plezier gedreven organisatie is een bedrijf waarin professionals
en leidinggevenden kunnen excelleren. Met levensgeluk als fundamenteel uitgangspunt voert het een kapitaalverhogend beleid, waarbij het persoonlijk welzijn van hun professionals prioriteit heeft. Het lineair denken is hier vervangen door teamwork en de specifieke kennis ligt in hoofdzaak bij de professionals in plaats van enkel en alleen bij de directie en het management. Zo’n organisatie is in staat om eenvoudig van tempo, omvang of koers te veranderen, omdat zij niet worden gehinderd door vastgeroeste denkkaders, protocollen en processen.

Kortom, een plezier gedreven organisatie is een inspirerende organisatie die bijna als vanzelf betrokkenheid en loyaliteit ontvangt van zijn mensen. Met de bedrijfsdoelstellingen als basis heeft ze een omgeving geschapen waarbinnen professionals en leidinggevenden zich kunnen ontwikkelen en excelleren. Zowel binnen hun vakgebied als ook persoonlijk. Niet door hen te instrueren, maar juist door hen te inspireren. En ze te helpen met het identificeren van hun authentieke intrinsieke kracht. Zodat zij zich vervolgens veel gerichter kunnen ontwikkelen tot de professional die ze écht willen zijn en hun ambities waar weten te maken.

 
Een plezier gedreven organisatie is een bedrijf waarin professionals
en leidinggevenden kunnen excelleren. Met levensgeluk als fundamenteel uitgangspunt voert het een kapitaalverhogend beleid, waarbij het persoonlijk welzijn van hun professionals prioriteit heeft. Het lineair denken is hier vervangen door teamwork en de specifieke kennis ligt in hoofdzaak bij de professionals in plaats van enkel en alleen bij de directie en het management. Zo’n organisatie is in staat om eenvoudig van tempo, omvang of koers te veranderen, omdat zij niet worden gehinderd door vastgeroeste denkkaders, protocollen en processen.

Kortom, een plezier gedreven organisatie is een inspirerende organisatie die bijna als vanzelf betrokkenheid en loyaliteit ontvangt van zijn mensen. Met de bedrijfsdoelstellingen als basis heeft ze een omgeving geschapen waarbinnen professionals en leidinggevenden zich kunnen ontwikkelen en excelleren. Zowel binnen hun vakgebied als ook persoonlijk. Niet door hen te instrueren, maar juist door hen te inspireren. En ze te helpen met het identificeren van hun authentieke intrinsieke kracht. Zodat zij zich vervolgens veel gerichter kunnen ontwikkelen tot de professional die ze écht willen zijn en hun ambities waar weten te maken.

Separator

Three Steps Professional Development Platform

Groei in drie stappen

FYNCH helpt organisaties die zich willen ontwikkelen tot een kapitaalkrachtig bedrijf met een pool van betrokken, loyale professionals die met plezier het beste van zichzelf aan het bedrijf blijven geven. In lijn met onze Triple FYNCH™ methodiek hebben wij hiervoor een uitgekiend Three Steps Professional Development Platform ontworpen.

Het platform bestaat uit drie opeenvolgende stappen. Voor iedere stap kan je zelf een aanpak creëren met diverse bouwstenen, omdat we je de ruimte willen geven om de investering zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de organisatiedoelstellingen.


in-drie-stappen.png

stappen-mobile.jpg

Separator

Bouwstenen organisatieontwikkeling


huisje.png Stap 1: richten & verbinden

Richten en verbinden zijn dé voorwaarden om het aanwezige potentieel binnen een organisatie te laten groeien. De eerste stap omvat daarom het vaststellen van de richting van je organisatie. We stellen de huidige situatie vast en de situatie waar je als organisatie naar toe wilt groeien. Vervolgens verbinden we deze richting aan je professionals.

Op basis hiervan selecteren we vervolgens een aantal professionals, die invulling moeten gaan geven aan deze visie. Deze ‘agents of change’ gaan anderen inspireren tot de gewenste verandering in hun denken en hun gedrag. Binnen dit traject worden ook de leidinggevenden actief betrokken en meegenomen. Zo ontstaat het bekende vliegwiel. Verbinden kun je daarom breed zien: zowel intern (medewerkers) als extern (shareholders, klanten, leveranciers, financiers etc.). Maar ook het verbinden van informatie, technologie en relevante netwerken.

huisje.png Stap 1: richten & verbinden

Richten en verbinden zijn dé voorwaarden om het aanwezige potentieel binnen een organisatie te laten groeien. De eerste stap omvat daarom het vaststellen van de richting van je organisatie. We stellen de huidige situatie vast en de situatie waar je als organisatie naar toe wilt groeien. Vervolgens verbinden we deze richting aan je professionals.

Op basis hiervan selecteren we vervolgens een aantal professionals, die invulling moeten gaan geven aan deze visie. Deze ‘agents of change’ gaan anderen inspireren tot de gewenste verandering in hun denken en hun gedrag. Binnen dit traject worden ook de leidinggevenden actief betrokken en meegenomen. Zo ontstaat het bekende vliegwiel. Verbinden kun je daarom breed zien: zowel intern (medewerkers) als extern (shareholders, klanten, leveranciers, financiers etc.). Maar ook het verbinden van informatie, technologie en relevante netwerken.

huisje.png Stap 1: richten & verbinden

Richten en verbinden zijn dé voorwaarden om het aanwezige potentieel binnen een organisatie te laten groeien. De eerste stap omvat daarom het vaststellen van de richting van je organisatie. We stellen de huidige situatie vast en de situatie waar je als organisatie naar toe wilt groeien. Vervolgens verbinden we deze richting aan je professionals.

Op basis hiervan selecteren we vervolgens een aantal professionals, die invulling moeten gaan geven aan deze visie. Deze ‘agents of change’ gaan anderen inspireren tot de gewenste verandering in hun denken en hun gedrag. Binnen dit traject worden ook de leidinggevenden actief betrokken en meegenomen. Zo ontstaat het bekende vliegwiel. Verbinden kun je daarom breed zien: zowel intern (medewerkers) als extern (shareholders, klanten, leveranciers, financiers etc.). Maar ook het verbinden van informatie, technologie en relevante netwerken.

 

 hartje.png Stap 2: ontwikkeling

 

De tweede stap begint met de ontwikkeling van je professionals binnen je organisatie. Succesvolle mensen doen wat ze écht leuk vinden en hebben dit weten te vertalen naar zowel hun persoonlijk als zakelijk leven. Ze volgen hun hart met iedere stap die ze zetten, maar zonder daarbij de belangen, ambities en doelstellingen van de organisatie uit het oog te verliezen. Want excellerende professionals en leidinggevenden hebben deze persoonlijke stip op de horizon weten te koppelen aan die van de organisatie. De organisatie biedt hen het podium om persoonlijke dromen en groei te kunnen realiseren.

Tijdens de tweede stap leren we professionals en hun leidinggevenden middels ons programma FYNCH PRO om onze Triple FYNCH™ methodiek toe te passen in hun persoonlijk en zakelijk leven waardoor ze gaan excelleren. Daarnaast bieden we bovenop het basisprogramma FYNCH PRO een aantal optionele bouwstenen aan, die je professionals nog eens extra kunnen versterken.

 

 hartje.png Stap 2: ontwikkeling

 

De tweede stap begint met de ontwikkeling van je professionals binnen je organisatie. Succesvolle mensen doen wat ze écht leuk vinden en hebben dit weten te vertalen naar zowel hun persoonlijk als zakelijk leven. Ze volgen hun hart met iedere stap die ze zetten, maar zonder daarbij de belangen, ambities en doelstellingen van de organisatie uit het oog te verliezen. Want excellerende professionals en leidinggevenden hebben deze persoonlijke stip op de horizon weten te koppelen aan die van de organisatie. De organisatie biedt hen het podium om persoonlijke dromen en groei te kunnen realiseren.

Tijdens de tweede stap leren we professionals en hun leidinggevenden middels ons programma FYNCH PRO om onze Triple FYNCH™ methodiek toe te passen in hun persoonlijk en zakelijk leven waardoor ze gaan excelleren. Daarnaast bieden we bovenop het basisprogramma FYNCH PRO een aantal optionele bouwstenen aan, die je professionals nog eens extra kunnen versterken.

 

 hartje.png Stap 2: ontwikkeling

 

De tweede stap begint met de ontwikkeling van je professionals binnen je organisatie. Succesvolle mensen doen wat ze écht leuk vinden en hebben dit weten te vertalen naar zowel hun persoonlijk als zakelijk leven. Ze volgen hun hart met iedere stap die ze zetten, maar zonder daarbij de belangen, ambities en doelstellingen van de organisatie uit het oog te verliezen. Want excellerende professionals en leidinggevenden hebben deze persoonlijke stip op de horizon weten te koppelen aan die van de organisatie. De organisatie biedt hen het podium om persoonlijke dromen en groei te kunnen realiseren.

Tijdens de tweede stap leren we professionals en hun leidinggevenden middels ons programma FYNCH PRO om onze Triple FYNCH™ methodiek toe te passen in hun persoonlijk en zakelijk leven waardoor ze gaan excelleren. Daarnaast bieden we bovenop het basisprogramma FYNCH PRO een aantal optionele bouwstenen aan, die je professionals nog eens extra kunnen versterken.

huisje-met-hartje.png  Stap 3: integratie & excelleren


Duurzaam ontwikkelen heeft alleen zin wanneer verworven kennis en kunde gekoppeld kan worden aan de praktijk. Niet alleen op korte termijn maar juist op de lange termijn. Organisaties die een podium weten te creëren waar professionals en leidinggevenden hun ambities en doelen ook echt kunnen omzetten in resultaten ontvangen een hoge ‘return on investment’.


De derde stap omvat daarom het begeleiden van professionals en leidinggevenden na het afronden van een ontwikkeltraject, opleiding of training. Want het is essentieel om de verworven kennis en kunde te integreren op de werkvloer. Professionals en leidinggevenden leren dus niet alleen hoe ze hun persoonlijke en zakelijke ambities kunnen koppelen aan die van de organisatie. Maar ook hoe ze hun omgeving positief kunnen beïnvloeden. Op deze wijze worden ze de ambassadeurs van de organisatie. Degenen die de richting bewaken en hun omgeving in beweging brengen.

huisje-met-hartje.png  Stap 3: integratie & excelleren


Duurzaam ontwikkelen heeft alleen zin wanneer verworven kennis en kunde gekoppeld kan worden aan de praktijk. Niet alleen op korte termijn maar juist op de lange termijn. Organisaties die een podium weten te creëren waar professionals en leidinggevenden hun ambities en doelen ook echt kunnen omzetten in resultaten ontvangen een hoge ‘return on investment’.


De derde stap omvat daarom het begeleiden van professionals en leidinggevenden na het afronden van een ontwikkeltraject, opleiding of training. Want het is essentieel om de verworven kennis en kunde te integreren op de werkvloer. Professionals en leidinggevenden leren dus niet alleen hoe ze hun persoonlijke en zakelijke ambities kunnen koppelen aan die van de organisatie. Maar ook hoe ze hun omgeving positief kunnen beïnvloeden. Op deze wijze worden ze de ambassadeurs van de organisatie. Degenen die de richting bewaken en hun omgeving in beweging brengen.

huisje-met-hartje.png  Stap 3: integratie & excelleren


Duurzaam ontwikkelen heeft alleen zin wanneer verworven kennis en kunde gekoppeld kan worden aan de praktijk. Niet alleen op korte termijn maar juist op de lange termijn. Organisaties die een podium weten te creëren waar professionals en leidinggevenden hun ambities en doelen ook echt kunnen omzetten in resultaten ontvangen een hoge ‘return on investment’.


De derde stap omvat daarom het begeleiden van professionals en leidinggevenden na het afronden van een ontwikkeltraject, opleiding of training. Want het is essentieel om de verworven kennis en kunde te integreren op de werkvloer. Professionals en leidinggevenden leren dus niet alleen hoe ze hun persoonlijke en zakelijke ambities kunnen koppelen aan die van de organisatie. Maar ook hoe ze hun omgeving positief kunnen beïnvloeden. Op deze wijze worden ze de ambassadeurs van de organisatie. Degenen die de richting bewaken en hun omgeving in beweging brengen.

Download hier de ontwikkelkaart voor organisatie en check onze agenda

Download hier de ontwikkelkaart voor organisatie en check onze agenda

Download hier de ontwikkelkaart voor organisatie en check onze agenda